Espai d’Inversions

Creiem en persones que creen empreses amb visió a llarg termini i generant valor per la societat. Facilitem aquest procés aportant recursos econòmics i Know-how.

Espai d’Inversions va néixer en paral·lel a la nostra empresa familiar, el Grup Bon Preu. El 2019 es va iniciar un procés de sortida del grup. Actualment a Espai d’Inversions treballem per reinvertir i acompanyar a altres activitats empresarials a través de Turtle Capital SCR i Solvic Ocean.

Presentació

Creiem en persones amb visió emprenedora i compromeses amb el seu equip.

La nostra experiència empresarial com a cofundadors i directius del Grup Bon Preu – Esclat, ens ha demostrat la importància de les persones que treballen amb visió a llarg termini, valors i compromís.

El 2019 es va iniciar un procés de sortida del Grup Bon Preu. Fundat el 1974, el grup va assolir una facturació de 1.492 milions d’euros i 7.352 empleats l’any 2019.

Espai d’Inversions, seguirà amb el mateix caràcter i valors d’empresa que s’han construït des del 1974. Amb una mirada al futur i amb flexibilitat per adaptar-se a les noves tendències de la societat, volem acompanyar a emprenedors i empreses a caminar cap al futur.

Des de les nostres societats Turtle Capital SCR i Solvic Ocean SL, apostem per l’economia del futur.

Quan bufen vents de canvi, algunes persones construeixen murs per protegir-se i d’altres construeixen molins de vent.

_